Kvalitetssikring


Vi arbejder løbende med at kontrollere og sikre kvaliteten af arbejdet på "Den Gamle Brugs". Til det bruger vi forskellige metoder bl.a. brugerundersøgelser, intern evaluering samt løbende tilbagemeldinger fra vores samarbejdspartnere.

Vi udsendte i slutningen af august 2005 en spørgeskemaundersøgelse til de 10 sidst udskrevne elever, hvor vi bad dem svare på 10 spørgsmål om deres ophold og eventuelle skolegang på "Den Gamle Brugs". Syv elever har udfyldt og returneret spørgeskemaet, to har været fraflyttet deres adresse, og en har ikke svaret.

I efteråret 2010 gentog vi samme spørgeskemaundersøgelse. Der blev sendt 16 spørgeskema afsted og 12 kom retur, hvoraf en med ubekendt adresse. De sidste fem har ikke svaret. Næste undersøgelse gennemføres i 2016.

Der udarbejdes også årlige vurderinger af undervisningsmiljøet.

Ca. hver 5 uge modtager personalet supervision af ekstern psykolog Flemming Sell fra Foliko i København. Ved særlige problemstillinger - henter vi særlige ressourcepersoner ind, som kan supervisere os. Det kan fx være omkring selvskadende adfærd eller lignende.

Opholdsstedet modtager tilsyn fra Socialtilsyn Syd.