Pædagogisk referenceramme


På Opholdsstedet løses dagligdagens problemer i fællesskab, og en væsentlig medbestemmelse muliggør, at den unge oplever ansvar og forpligtelse.

Gennem fælles oplevelser, ikke mindst lejrskoler og ferieture, forsøger vi at ryste gruppen sammen og skabe gode relationer.

Vi tilstræber at skabe en forudsigelig hverdag for de unge, men er også opmærksom på, at der skal være plads til spontane ønsker.

Den pædagogiske praksis tager sit udgangspunkt i en anerkende tilgang og i pædagogiske principper, hvor dagligdagen er omdrejningspunkt for:

 

  • Forudsigelighed
  • Relationsdannelse
  • Struktur
  • Social kompetenceudvikling
  • Nærvær, varme og omsorg