Målgruppe


Vi er godkendt til at modtage unge i alderen 14-18 år, og unge der er anbragt før det 18 år, har mulighed for at søge om forlængelse af anbringelsen indtil det 23. år.

De unge på Den Gamle Brugs har alle det til fælles, at de har behov for at træne og udvikle deres sociale kompetencer samt få styrket deres selvværd og selvstændighed.

Vi har erfaring med unge, der har ADHD, ADD, asperger, tilknytningsforstyrrelse, omsorgssvigt, selvskadende adfærd og personlighedsforstyrrelse. Vi modtager også unge med svag begavelse, indlæringsvanskeligheder, lavt selvværd og med problematisk familiebaggrund.

Visitation af nye unge til Den Gamle Brugs sker altid på baggrund af en konkret vurdering af den unges profil set i forhold til de kompetencer, der er på Den Gamle Brugs samt i forhold til den øvrige unge gruppe.

Opholdsstedet modtager ikke unge med et omfattende misbrug, voldsomt udadreagerende unge og stærkt kriminelle.

Godkendelse og afgrænsning af tilbuddet
Efter aftale med og godkendelse af Socialtilsynet modtager opholdsstedet ”Den Gamle Brugs” 7 unge i alderen 14-18 år. Godkendelsen omfatter børn og unge, der kan udvise problemstillinger fra vejledningens målgruppe - kategori nr.1. D.v.s. typisk børn og unge med personlige, adfærdsmæssige og/eller sociale problemstillinger.