Værdier


  • Vi lægger vægt på, at demokrati og medbestemmelse er en integreret del af dagligdagen.
  • Vi lægger vægt på at styrke elevernes selvværd som baggrund for såvel emotionel, social og faglig udvikling
  • Vi lægger vægt på at skabe en dagligdag, der gør det muligt at udvikle positive relationer til andre.
  • Vi lægger vægt på, at eleverne oplever troværdige og stabile voksne.