Priser


Priser for opholdstilbuddet

Opholdsbetalingen udgør pr. md. i 2018 70.747,-
I sammenligning med offentlige tilbud skal  5-6% af prisen fratrækkes, da kommunen får denne del refunderet i forbindelse med den fælles kommunale momsudligningsordning.

Pris for skoletilbuddet

Skolebetalingen udgør pr. md. i 2018 31.271,-
I prisen er inkluderet daglig undervisning i tidsrummet 08:00 - 14:50, frokost, en lejrskole af en uges varighed samt andre udflugter og aktiviteter i forbindelse med skolen og betaling for PPR tilsyn.

Skolens budget og elevpris er godkendt af Hillerød Kommune, der er tilsynsmyndighed.
Betalingen opkræves i 11 rater årligt. Der opkræves ikke i juli måned.