Lærerstilling ledig


Lærer søges

Til Skoletilbuddet “Den Gamle Brugs”, der ligger i Sigerslevøster i nærheden af Frederikssund, søger vi pr. 1. marts eller snarest muligt en lærer til ansættelse, da vi vælger at opnormere skolen med en lærer.

Stillingen er 37 timer pr. uge, men er du interesseret i deltid/nedsat tid, så er det også en mulighed. Du bedes venligst skrive det i din ansøgning, hvis du ønsker deltid og hvor mange timer, du ønsker.

Det er et krav, at du er læreruddannet eller i gang med uddannelsen. Du skal kunne lide at undervise i dansk, som er det fag du får med flest timer, og hvor du skal kunne undervise på afgangsprøveniveau. Vi lægger vægt på, at eleverne skal mødes af lærere, der er uddannede og som er engagerede i at undervise, og som fagligt er klædt på til at det planlagte ind imellem må afviges for at få alle med.

Din primære arbejdstid vil ligge i tidsrummet 08.00-15.30 på hverdage. Dertil en årlig lejrskole, som typisk varer ca. 5 dage, men det er også vigtigt for os, at du synes, det er spændende også at være en del af det øvrige socialpædagogiske arbejde på Den Gamle Brugs, og du er derfor indstillet på, at en del af din arbejdstid også kan bruges til vagter i døgndelen i mindre omfang. Det kan fx være en weekendvagt, hvor man er på arbejde fredag til lørdag eller en aftenvagt, hvor man er på arbejde fra 16-21:30. Det vil dog kun være i begrænset omfang, at der er brug for det.

Vores elever ligger aldersmæssigt mellem 14 og 18 år og niveaumæssigt fra 4.-10. klasse. Eleverne er normalt begavede, men deres niveau og færdigheder bærer tit præg af, at de har haft et ustabilt skoleforløb.

Det er vores ambition, at alle elever skal igennem den obligatoriske folkeskoleprøve eller 10. klasseprøven. Derfor er det en fordel, hvis du har erfaring med undervisning af de ældste elever og evt. også har ført op til afgangsprøven.

Skoletilbuddet varetager undervisning af elever, der af forskellige årsager ikke kan rummes i folkeskolen. Vores elever er normaltbegavede, men har ofte diagnoser fx ADD eller ADHD. Det er typisk en kombination af adfærdsmæssige, sociale og faglige vanskeligheder, der gør, at de ikke fungerer i klasser, hvor holdene er større end 3-4 elever.

Undervisningen i skolen varetages af tre uddannede lærere og en leder, og du vil derudover blive en del af i alt 11 ansatte, der har faglige baggrunde som hhv. pædagoger, lærere og håndværker.

På Den Gamle Brugs er der et tæt samarbejde personalet imellem. Du skal være klar til at indgå i et forholdsvist lille team, hvor vi løser opgaverne i fællesskab. Det betyder noget for os, at vi har det godt sammen – derfor har vi også fokus på det. Du vil opleve en fleksibel arbejdsplads, hvor alle bidrager til at de fælles opgaver løses på bedste måde. Derfor er det også vigtigt, at du har et lyst sind og er fleksibelt indstillet.

De unge vi arbejder med har alle forskellige udfordringer i livet. Derfor kan det også være et til tider udfordrende miljø at arbejde i, hvor planer hurtigt må ændres eller der opstår problemer, der skal tages hånd om. Vi har unge, der kræver af de ansatte, at man psykisk selv er godt rustet og i stand til at rumme unge, der kan være ude af balance. Det er derfor vigtigt, at du matcher det.

Pædagogisk arbejder vi ud fra en ressourceorienteret og anerkendende tilgang i skolen og personalet både i døgndelen og i skoletilbuddet er eller bliver efteruddannet i KRAP konceptet. Derfor skal du kunne se dig selv i et miljø, hvor vi dagligt vælger at lægge fokus på det, der fungerer, og gøre det tydeligt for vores elever.

Vi bor i Sigerslevøster, hvor der er 4 km til hhv. Skævinge og Gørløse, hvorfra der er togtrafik mod Hillerød. Der er ca. 9 km til Frederikssund, hvor der er S-tog mod København.

Der gives løn efter anciennitet og kvalifikationer.

Ansøgningsfrist er torsdag den 25. januar kl. 12. Samtaler forventes afholdt mandag, tirsdag i uge 5.
Send venligst ansøgning på mail: dgb@dengamlebrugs.dk

Det er forudsætning for ansættelse, at du har almindeligt kørekort og der kan indhentes straffe- og børneattest, som ikke giver anledning til problemer.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning!

Morten Jacobsen, leder
Mobil: 5166 6539