Dagligdag og traditioner


En typisk dagligdag på opholdsstedet

De unge står op mellem kl. 07:00 og 07:45. Når klokken er 07:30, er der morgenmad. Det står vores madmor for. Der er ikke "fælles" morgenmad, da det er forskelligt, hvor meget eller lidt de unge spiser om morgenen.

Kl. 08:00 møder den første lærer ind, og hun har den fælles morgenmotion med eleverne. Lidt senere møder lederen og den anden lærer ind. Derefter er der overlap med den pædagog, der har overnattet.

De unge der går i den interne skole har lektioner med små pauser indtil 12:30, hvor der er fælles frokost. Der er frokostpause indtil 13:15 hvorefter der igen er undervisning indtil kl. 14:55.

Kl. 14:30 møder pædagogen ind, der skal være på Den Gamle Brugs indtil næste morgen kl. 08:30. Der er et overlap mellem 14:30 og 15 typisk med lederen.

Efter skole går den pædagog der er på arbejde rundt til de unge og fortæller, at han/hun nu er på arbejde. Der spørges også ind til individuelle ønsker for resten af dagen - fx besøg ude fra eller ønske om at komme på besøg hos en anden. Derefter lægges en plan for resten af dagen.

Typisk ved 16-tiden så arrangeres en fælles indkøbstur til Netto, hvor der kan gøres indkøb samtidig med at det sidste til aftensmaden kan købes, hvis det er nødvendigt.

Ca. kl. 17 går pædagogen og den unge, der har maddag i gang med at tage hul på aftensmaden.

Aftensmaden spises kl. 18, hvorefter der ryddes af og gøres rent.

Indtil kl. 21 hvor der er fælles aftenkaffe/the - vil den pædagog der er på arbejde ofte være at finde på et af de unges værelser for at få en snak. Det kan også være at snakken foregår ved køkkenbordet over et spil kort eller lignende.

Når kl. er 22:30 så begynder den pædagogen at lukke ned for computere og lys rundt omkring, og de unge opfordres til at få børstet tænder og finde deres seng. Det forventes at alle er på egne værelser, og at der er ro kl. 23.

Omkring midnat går pædagogen også i seng, og det er den samme pædagog, der siger godmorgen, som har sagt godnat til de unge.

Særligt
Fem gange om ugen er der en ekstra pædagog, lærer eller pædagogmedhjælper på arbejde. Det giver mulighed for at nå bedre rundt omkring alle unge samt støtte op omkring de fritidsaktiviteter som de unge går til. Det er forskelligt, hvor mange af de unge der går til fritidsaktiviteter uden for Den Gamle Brugs, men det er vores målsætning, at hver enkelt ung mindst har en fritidsaktivitet uden for huset.

Traditioner i årets løb
Udover at fejre fødselsdage og jul, rejser vi et par gange om året med de unge, idet vi har erfaringer med, at det er godt med nogle gode fælles oplevelser, og at det er godt at være ude, når vores mål er at ”ryste” en gruppe godt sammen.

Fødselsdage: Vi fejrer altid de unges og de voksnes fødselsdage. Vi laver stort fælles morgenbord, hvor vi tilstræber, at det samlede personale deltager. Dannebrog bliver hejst og fødselaren får sin gave. Derudover er det fødselaren som vælger, hvad vi skal have til middagsmad den dag eller om der skal foregå noget andet særligt.

Juletradition: I december måned har vi tradition for at være nissevenner for hinanden. Til julemiddagen gættes der på, hvem man har haft. I løbet af december er vi også ude og hente eller fælde et juletræ, som bliver pyntet, og som er med til at gøre måneden til noget specielt hyggeligt. I ugen inden jul afholder vi vores julemiddag. Alle unge og voksne er fælles om at forberede dagen, lige fra juledekorationer, julekagebagning og konfekt samt vores gode julemad. Senere på aftenen afholder vi årets pakkedrama/ gavespil, hvor alle får en gave. Sidst på aftenen får de unge deres julegave.

Husets fødselsdag: Første uge i juni holder vi "Husets fødselsdag". Det er en traditionsrig dag, hvor gamle beboere og elever er inviteret. Vi starter om eftermiddagen med lagkage og kaffe/the, senere er der tændt op i grillen og inden aftenkaffen, så dystes der i den årlige rundboldturnering, hvor engagementet er stort. Hele dagen bliver der flittigt udvekslet gamle minder og historier og fulgt op på, hvordan det går. Al mindeligvis er vi 40-50 samlet på denne dag.

Sommerture: I sommerferien har vi tilbud om 2 sommerferieture til de unge. På hver tur deltager der ud over de unge, min. 2 voksne, almindeligvis en pædagog og en lærer. Typisk er en af turene en sommerhustur i Danmark, Sverige eller Tyskland og den anden tur ofte en der går lidt længere væk fx til Kroatien eller Spanien.

Lejrskoletur: Der afholdes hvert år minimum en lejrskole af en uges varighed. Oftest enten som en skitur eller til en europæisk storby.