Målgruppe


Skoletilbuddets målgruppe omfatter unge i alderen 14-18 år, der har behov for et specialundervisningstilbud, der ligger udover, hvad folkeskolen kan tilbyde. De elever vi har er oftest unge, der pga. faglige, sociale og følelsesmæssige vanskeligheder ikke kan tilbydes den tilstrækkelige støtte i folkeskolen, men har behov for en skole med færre elever og voksne at forholde sig til.