Pædagogisk referenceramme


På Opholdsstedet løses dagligdagens problemer i fællesskab, og en væsentlig medbestemmelse muliggør, at den unge oplever ansvar og forpligtelse.

Gennem fælles oplevelser, ikke mindst lejrskoler og ferieture, forsøger vi at ryste gruppen sammen og skabe gode relationer på tværs.

Vi tilstræber at skabe en forudsigelig hverdag for de unge, men er også opmærksom på, at der skal være plads til spontane ønsker.

Den pædagogiske praksis tager sit udgangspunkt i en anerkendende tilgang.

Personalet er uddannet i KRAP-konceptet. Det er en pædagogiske metode, hvor der trækkes bl.a. på anerkendende, kognitiv, systemisk og narrativ teori. KRAP er en forkortelse for Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik og er forankret i det ressourcefokuserede menneske- og behandlingssyn. Fundamentet er en konstruktivistisk forståelse af læring som en aktiv proces, hvor konteksen er vigtig for forståelsen.