Værdier


Værdier

Kulturen i den Gamle Brugs er en del af de udviklingsbetingelser, som møder de unge. Vi ønsker at skabe en kultur, hvor anerkendelse, nysgerrighed, omsorg og tydelighed er værdier, som de unge bliver mødt med i dagligdagen. Ord kan betyde forskelligt, alt efter hvem man spørger. Derfor har vi beskrevet, hvad vi lægger i de forskellige værdiord. Det kan du læse ved at klikke på værdi-ordet.

Anerkendelse

Nysgerrighed

Omsorg

Tydelighed