Tydelighed


Vi vil gerne være tydelige i Den Gamle Brugs. Især hvis man som ung kommer fra et hjem, hvor rammer eller beslutninger ikke har været tydelige, så kan det medvirke til at skabe usikkerhed og uro. Derfor er det vigtigt for os, at de unge møder pædagoger, som er tydelige i deres forventninger til de unge og i de intentioner, der ligger bag forskellige beslutninger. Det er med til at frigøre energi til udvikling og skabe tryghed for de unge.

Tydelighed er for os forskellige ting. F.eks. bruger vi tydelighed i hverdagen som “feed-forward”, så den unge er forberedt på, hvad der skal ske i løbet af dagen. Aftaler for den aktuelle dag skrives på en overblikstavle i huset, så de unge er opmærksomme på aftalerne. På ungemøder er der altid en gennemgang af kalenderen for den kommende uge, så det er tydeligt, hvad der skal ske i løbet af ugen.

Tydelighed er også, at pædagogen kan udtrykke sin bekymring højt til en ung. Fx hvis en ung ønsker at deltage i en fest eller andet, som pædagogen ikke tænker i den konkrete situation vil være godt for den unge.

Tydelighed er for os ikke stive regler og konsekvens i traditionel forstand. Alt er ikke skrevet ned og vi har heller ikke en manual, der skal følges til punkt og prikke. Vi tilstræber altid at møde de unge med tilpassede krav og forventninger ud fra en “low-arousal” tilgang.

Tydeligheden skal kunne opleves ved, at der er overensstemmelse mellem hvad vi siger, og hvad vi gør. Vi overholder vores aftaler med de unge, og der hvor noget kommer i vejen for det, så tager vi ansvar for at lave aftalen om og fortælle, hvad der er baggrunden for det.

På personalemøder tales der om mål, forventninger og dilemmaer. På den måde støtter vi som personale hinanden i at have en fælles antagelse omkring, hvad der er vigtigt at have fokus på i forhold til den enkelte ung i den kommende periode, så det er tydeligt, hvad der arbejdes med. I vores udviklingsarbejde med de unge henter vi bl.a. inspiration i de KRAPske værktøjer fx udviklingsblomsten og måltrappen.