Pædagogik


Pædagogiske principper

Undervisningen tilrettelægges individuelt under hensyntagen til den enkelte elevs faglige, sociale og følelsesmæssige udvikling.

Vi tilrettelægger undervisningen individuelt med udgangspunkt i elevernes kompetencer og potentialer. I praksis betyder det bl.a., at eleverne mindst 2 gange årligt er med til at udarbejde elevplaner/udviklingsplaner og målsætninger for den kommende periode.

Vi lægger ligeledes vægt på at inddrage eleverne i planlægningen af undervisningen, hvor det er muligt.

Holdstørrelsen er typisk på 3-4 elever. Vi tager hensyn til både faglige og sociale faktorer, når holdene sammensættes.  

Undervisningen følger Undervisningsministeriets overordnede læseplaner.