Priser


Priser for opholdstilbuddet

Opholdsbetalingen udgør pr. md. i 2023 79.174,50 inkl. tøj- og lommepenge.
I sammenligning med offentlige tilbud skal  5-6% af prisen fratrækkes, da kommunen får denne del refunderet i forbindelse med den fælles kommunale momsudligningsordning.

Prisen i vores udslusningsafdeling afhænger af støttebehov og varierer mellem 53.320,- og 76.406,- kr. pr. md. i år 2023.

Pris for skoletilbuddet

Skolebetalingen udgør pr. md. i 2023 34.298,-
I prisen er inkluderet daglig undervisning i tidsrummet 08:00 - 14:50, frokost, en lejrskole af en uges varighed samt andre udflugter og aktiviteter i forbindelse med skolen.

Skolens budget og elevpris er godkendt af Hillerød Kommune, der er tilsynsmyndighed.
Betalingen opkræves i 11 rater årligt. Der opkræves ikke i juli måned.