Teoretisk udgangspunkt


Teoretisk referenceramme

I den måde vi tænker undervisning og læring på er bl.a. Vygotsky, Piaget og Illeris betydningsfulde teoretikere. I mødet med eleverne er det fælles udgangspunkt en anerkendende pædagogik.

Undervisning og læring er en kompliceret proces, hvor en række forskellige faktorer virker ind på helheden. I tilrettelæggelsen af undervisningen tager vi bl.a. hensyn til elevernes læringsforudsætninger, forskellige rammefaktorer, læringsmål, indhold, læreproces og vurdering af elevernes læring.

Selv om der kan være mange fællestræk hos vores elever, så er der ikke to elever, som er ens.  De har alle forskellige læringsforudsætninger. Dvs. de følelser, holdninger, færdigheder og den forståelse, som de møder undervisningen med, er forskellige. Ved brug af interne tests, observation i læringssituationer samt ved samtale omkring styrker og svagheder med eleven, prøver vi at afdække den enkeltes læringsstrategi for at kunne bruge det i tilrettelæggelsen af undervisningen.

I den daglige undervisning trækker vi derudover på almen pædagogisk og psykologisk viden for at motivere eleverne til at indgå i undervisningsaktiviteter, der kan fremme læring og oplevelsen af at lykkes i undervisningen.