Undervisningstilbud


Undervisningen foregår dagligt i tidsrummet 08:00 – 14:55. Onsdag starter dagen kl. 10.

Der undervises ugentligt:

Obligatoriske fag

 • Dansk: 6 lektioner
 • Matematik: 5 lektioner
 • Engelsk: 4 lektioner
 • Samfundsfag: 1 lektion
 • Religion/kristendomskundskab: 1 lektion
 • Historie: 1 lektion
 • Biologi: 2 lektioner
 • Geografi: 2 lektioner
 • Fysik/kemi: 4 lektioner
 • Idræt/motion: 4 lektioner
 • Tysk: 2 lektioner
 • Fællesmøde: 1 lektion
 • Lektiecafe: 2 lektioner

Særligt for 10. klasse

 • Job, uddannelse og bolig
 • Projektfag
 • Brobygning
 • Praktikforløb

Efter særlig aftale, vil der i visse tilfælde være mulighed for at kunne hente og bringe eksterne elever i forbindelse med skoletilbuddet.

Ture ud af huset

Udover den almindelige undervisning er der dage, hvor vi tager væk fra skolen for at lære på en anden måde. Det kan bl.a. være teater, museums- eller virksomhedsbesøg. Det kan også være en tur i skoven eller til vandet. Derudover har vi årligt 1 lejrskole, hvor vi tager til udlandet. Lejrskolen varer en uge.

Undervisningsfaciliteterne

Vi har fire forskellige undervisningslokaler, som mest bliver brugt i forbindelse med den teoretiske undervisning. I tilknytning til det ene undervisningslokale forefindes der tre moderne computere med internetadgang. Der kan også tilsluttes bærbare computere. Derudover har vi et træværksted, et metal/motorværksted og et musiklokale. Der er også mulighed for at spille bordtennis og basket indendørs.

Forældresamarbejde

Vi lægger vægt på et positivt og godt forældresamarbejde. Vi er overbeviste om, at et godt samarbejde er nødvendigt for at skabe de bedste rammer omkring eleven. Derfor er det også vigtigt for os, at forældrene kender til dagligdagen i skolen og at vi kender til forhold i hjemmet, der kan påvirke eleven i undervisningen.

Ikke alle forældre har samme informationsbehov. Vi vil derfor i hvert enkelt tilfælde tale med forældrene om deres forventninger og i størst muligt omfang tage hensyn til individuelle ønsker.

For eksterne elever afholdes der almindeligvis 3-4 forældremøder årligt inklusiv et statusmøde. For interne elever foregår forældrekontakten fortrinsvis telefonisk og ved at skolelederen og evt. en lærer deltager på de to årlige statusmøder.

I løbet af året vil hjemmet løbende blive informeret. I forbindelse med lejrskoler og andre udflugter vil der i god tid blive udsendt skriftlig information til forældrene. På vores hjemmeside er der oprettet en forældreside, som er beskyttet af et login, så kun forældre, elever og personale har adgang til siden. På forældresiden er der mulighed for at læse eller genlæse alle de breve, der har været sendt ud til forældrene. Man kan se den aktuelle årsplan og det gældende skema samt se datoer og tidspunkter for allerede planlagte møder. Der er også billedeserier fra sommerturene, lejrskoler og fra div. arrangementer, som man kan se. Ca. 3-4 gange årligt bliver der lagt et lille nyhedsbrev ud på siden, som fortæller lidt om, hvad vi aktuelt er optaget af på Den Gamle Brugs. Forældresiden skulle gerne være med til at bringe forældrene tættere på skolen, selv om de fysisk kan være langt væk.