Nysgerrighed


Nysgerrighed er et vigtigt begreb for os i mødet med de unge. Kendskab til de unge, deres måder at opfatte og opleve verden på, er værdifuld og åbner op for den forståelse, der skal til for at kunne arbejde med udvikling.

Vi er alle mere end blot vores tanker og følelser, men meget ofte kommer de grundlæggende tanker til at være styrende for, hvordan vi oplever vores omverden. De unge som vi arbejder med bærer ofte rundt på grundtanker, der kan være begrænsende i forhold til deres udvikling. Det kan være følelser af fx mindreværd eller angst.

Vi er alle tilbøjelig til at se efter tegn, der kan bekræfte den opfattelse af virkeligheden, som vi har. Det betyder også, at der kan være vigtige ting, som vi ikke lægger mærke til. Igennem interessen for at forstå den unges virkelighed og være nysgerrigt undersøgende på den, så kan vi være med til at åbne op for nye fortolkninger af situationer, hvilket igen kan føre til nye handlemuligheder, som kan være udviklende for den unge.

I det at være fagligt nysgerrig ligger også en opfattelse af, at konteksten er vigtig for forståelsen. Derfor bestræber vi os på at forholde os undersøgende og åbne for at kunne danne os et billede af den unges perspektiv for der igennem at kunne støtte, udfordre, åbne for nye refleksioner og veje for den unge.

I vores tilgang til begrebet nysgerrighed er vi inspireret af den kognitive tilgang, som teoretisk har afsæt i de kognitive behandlingsformer og er et vigtigt element i KRAP konceptet.