Omsorg


Ved omsorg forstår vi helt grundlæggende det at tage vare på og ansvar for de unge, som vi arbejder med. Den anden del af omsorgen består i at stille rimelige og relevante krav, som medvirker til at udvikle den unge til på sigt at kunne stå på egne ben og leve et meningsfuldt liv med livskvalitet og indflydelse på eget liv.

I vores arbejde med de unge ser vi det derfor som en vigtig opgave at få de unge til at forstå og deltage i aktiviteter, som gør, at de får tilfredsstillet deres grundlæggende behov for bl.a. søvn, en god hygiejne, en varieret kost o.lign. Vigtigt er også, at de bliver mødt med anerkendelse, forståelse og oplever en tryghed, der gør, at de har mulighed for at udvikle sig følelsesmæssigt. Derudover skal vi bl.a. medvirke til, at den unge bliver udfordret mentalt og fysisk samt opnår en selvstændighed, hvor den unge ser sig selv som en del af et samfund, som er større end en selv.

Omsorgen består for os også i at se den unge som en del af mange kontekster. Vi interesserer os for, hvordan disse kontekster påvirker den unge og hvordan den unge påvirker dem. Vi taler med de unge om, hvilke virkninger forskellige handlinger har. Der, hvor det er muligt, så består en væsentlig del af omsorgen også i at hjælpe til med at åbne muligheder for at etablere eller aktivere andre omsorgspersoner i den unges liv og netværk fx familie eller venner.

I vores måde at forstå omsorgsbegrebet på er vi inspireret af teoretikeren Pär Nygren, og i den forståelse af børn og unges udvikling, der er i KRAP konceptet.