Spørgskemaundersøgelse 2005


Spørgeskema

Efteråret 2005 gennemførte vi en spørgeskemaundersøgelse blandt de 10 sidst udskrevne elever om deres ophold og deres eventuelle skolegang på "Den gamle Brugs". 

De 10, der er blevet spurgt, er alle udskrevet af naturlige grunde. Elever der har måtte forlade stedet af andre grunde, er ikke blevet spurgt. Ud af de 10 har 7 tidligere elever besvaret spørgeskemaerne.

Hver svar mulighed har en talværdi fra 1 til 4. Hvor 1 angiver den første svar mulighed og så fremdeles. Besvarelserne er regnet ud som en gennemsnitlig talværdi. Her følger resultatet af undersøgelsen:

Spørgeskemaundersøgelse - resultatet 2005

Det er vigtigt for os at vide, hvad vi gør godt og hvad vi gør mindre godt. På den måde kan vi sikre os, at de unge der bor og går i skole på ”Den gamle Brugs”, får et ophold og en skolegang, der er så god som mulig. Nedenfor er et spørgeskema, som vi vil bede dig om at besvare. Det er hurtigt gjort, men har en stor betydning for nuværende og kommende elever på ”Den gamle Brugs”.    

Det er ikke sikkert, at du føler dit svar stemmer 100% med der hvor du sætter dit kryds, men så må du sætte krydset det sted, der bedst dækker dit svar.

Spørgsmål om at bo på ”Den gamle Brugs”

 1. Hvor godt syntes du, at de voksne på ”Den gamle Brugs” passede på dig? 

□ Dårligt □ Det var i orden □ Godt □ Rigtig godt (Svar: 3,7)

 1. Var der altid mindst en voksen, der var god at snakke med, når du var ked af det? 

□ Nej, aldrig! □ Sjældent □ Næsten altid □ Altid (Svar: 3,4) 

 1. Syntes du, at du havde mulighed for at sige din mening og blive hørt, når der skulle besluttes ting, som også angik dig. Fx hvor ferieturene skulle gå hen. 

□ Nej, aldrig! □ Sjældent □ Næsten altid □ Altid (Svar: 3,6)

 1. Hvordan syntes du, du blev hjulpet videre med de ønsker du havde om fritidsaktiviteter? 

□ Jeg blev ikke hjulpet □ Jeg fik meget lidt hjælp □ Jeg fik en del hjælp □ Det blev taget meget seriøst (Svar: 3,6)

 1. Hvordan oplevede du reglerne på ”Den gamle Brugs”? 

□ Der var regler for alt! □ Lidt for mange regler □ De regler der var, synes jeg var i orden □ Næsten alt var tilladt (Svar: 3,0)

 1. Hvordan oplevede du det, da du skulle rejse fra ”Den gamle Brugs”? 

□ Jeg blev ikke hjulpet □ Jeg fik meget lidt hjælp □ Jeg fik en del hjælp □ Det blev taget meget seriøst (Svar: 3)

Spørgsmål om at gå i skole på ”Den gamle Brugs”

 1. Syntes du, at der blev taget hensyn til de faglige vanskeligheder, som du havde? 

□ Nej, aldrig! □ Sjældent □ Næsten altid □ Altid (Svar: 3,4)

 1. Syntes du, at du havde medindflydelse på hvad du skulle arbejde med i timerne? 

□ Nej, aldrig! □ Sjældent □ Næsten altid □ Altid (Svar: 3,3)

 1. Var skolen på ”Den gamle Brugs” bedre for dig end andre skoler, du før havde været på? 

□ Nej □ Ja (Svar: 29% nej, 57% ja, 14% ej besvaret) 

 Samlet vurdering af opholdet på ”Den gamle Brugs”

 1. Når jeg nu skulle bo et andet sted end hos mine forældre, så syntes jeg, at det var …., at bo og/eller gå i skole på ”den gamle Brugs” 

□ Dårligt □ Det var i orden □ Godt □ Rigtig godt (Svar:3,6)

 1. Kan du anbefale andre unge i en situation, der mindede om din at flytte ind på ”Den gamle Brugs”? 

□ Nej □ Måske □ Ja, det vil sikkert være godt □ Helt sikkert (Svar: 3,7)

TAK fordi du tog dig tid til at svare!