Pædagog søges


Pædagog søges
Vi søger en ny pædagog, som har lyst til at blive en del af teamet i Den Gamle Brugs med forventet opstart 1. juli. Du kommer til at være en del af et fast team på 9 ansatte. Vi har også 4 lidt løsere tilknyttede vikarer, som hjælper os med at få ferie og hverdag dækket ind, hvor det er nødvendigt.

Fagligt forventer vi bl.a. af dig, at:
Du er uddannet pædagog eller har et tilsvarende uddannelsesniveau
Du vil arbejde ud fra de værdier, som er fundamentet i Den Gamle Brugs
Du kan og vil dokumentere skriftligt
Du arbejder ud fra en faglig bevidsthed om, at positive forandringer sker i et positivt defineret felt.
Du er KRAP uddannet, eller har lyst til at blive det

Personligt forventer vi bl.a. af dig, at:
Du har det godt som teamplayer, men kan også tage beslutninger selv
Du har personlig robusthed, overblik og kan arbejde målrettet
Du er ansvarsfuld og stabil i dit arbejde
Du er mere optaget af det, der virker, end det, der ikke virker

Er du uddannet pædagog, så vil du i ansøgningsrunden blive foretrukket, men har du andre tilsvarende kompetencer, der gør, at du vil kunne arbejde ud fra en ressouceorienteret tilgang i et anerkendende pædagogisk miljø, så skal du også være velkommen til at søge.

Målgruppen
De unge vi arbejder med har alle forskellige udfordringer i livet. Derfor kan det også være et til tider udfordrende miljø at arbejde i, hvor planer hurtigt må ændres eller der opstår problemer, der skal tages hånd om. Vi har unge, der kræver af de ansatte, at man psykisk selv er godt rustet, og i stand til at rumme unge, der kan være ude af balance. Det er derfor vigtigt, at du matcher det. Vores unge er pt. i alderen 15-21 år. Vi har plads til 7 unge i vores hovedhus og i vores lille udslusningsafdeling, som ligger på samme matrikel, har vi plads til to beboere.

Pædagogiske opgaver
Dine opgaver vil være almindelige pædagogiske opgaver, hvor det bl.a. handler om at få en hverdag til at hænge sammen i en “udvidet” familie. Det handler både om praktiske opgaver som fx små indkøb, kørsel til fritidsaktiviteter o. lign. Dertil mere pædagogiske opgaver i samværet med de unge, hvilket bl.a. kan være forskellige aktiviteter, spejling, guidning, madlavning, trivselssamtaler, tovholderopgaver, “snakke” med de unge o.lign. En del af det pædagogiske arbejder er også at kunne dokumentere relevant. Vi forventer derfor, at du kan det. Vi bruger SOFUS – Dagbogsprogrammet – til det daglige dokumentationsarbejde. Det er en stor fordel, hvis du også er fortrolig med at lave statusbeskrivelser i fx ICS, som vi ofte bruger.

En gang om ugen har vi vores personalemøde som varer ca. 3 timer. Mødet er delt i en fælles del, hvor alt personale deltager og i en del, hvor man arbejder i det team, som man er tilknyttet. Vi har to teams, hvert team har ansvaret for ca. halvdelen af de indskrevne unge – i praksis ca. 3-4 unge.

Pædagogisk tilgang
Pædagogisk arbejder vi ud fra en anerkendende tilgang i mødet med de unge og deres familier. Vores arbejde er baseret på et menneskesyn, der tager udgangspunkt i, at alle mennesker har værdi og krav på at blive mødt på den måde. Vi tilstræber, at vores daglige pædagogiske praksis har baggrund i værdierne: Nysgerrighed, Anerkendelse, Tydelighed og Omsorg. Det er derfor vigtigt, at du kan forbinde dig med de værdier og faglige forholdemåder i praksis. Det er også vigtigt for os at inddrage de unge i beslutninger, der vedrører dem og deres hverdag.

Vi er ved at implementere KRAP konceptet i det pædagogiske arbejde med de unge, og derfor har vi aktuelt fokus på det. Du skal derfor være interesseret i at indgå i kursusaktiviteter, hvor du får kendskab til KRAP konceptet.

Arbejdstider
Overordnet arbejder man som pædagog i Den Gamle Brugs med to typer af vagter. Døgnarbejde hvor man møder på hverdage kl. 15:30 og har fri dagen efter kl. 08:30. I weekenden møder man kl. 10 og har fri den følgende dag kl. 10. Vi har også i vores arbejdsplan nogle kortere vagter. På hverdage har vi en 2’er, hvilket er en ekstra pædagog, fra kl. 15.30-22.30. I weekenden kan man være alene på arbejde og andre gange have en makker. På hverdage er man to på arbejde indtil kl. 22.30, hvor 2’eren går hjem. Som pædagog i Den Gamle Brugs skal du derfor  kunne arbejde selvstændigt og alene og have det godt med det – i de perioder, hvor det er nødvendigt.

I Den Gamle Brugs er der et tæt samarbejde personalet imellem. Du skal være klar til at indgå i et forholdsvist lille team med 9 ansatte, hvor vi løser opgaverne i fællesskab. Det betyder noget for os, at vi har det godt sammen – derfor har vi også fokus på det. Du vil opleve en fleksibel arbejdsplads, hvor alle bidrager til at de fælles opgaver løses på bedste måde. Derfor er det også vigtigt, at du har et lyst sind og er fleksibelt indstillet.

Helt overordnet er det vigtigt, at du:
– brænder for dit arbejde og vil være med til at gøre en forskel som pædagog for de unge, der bor i “Den Gamle Brugs”

– er god til at skabe og møde de unge med en positiv og omsorgsfuld tilgang, og forstår vigtigheden af denne relation i det pædagogiske arbejde

– fremstår tydelig i forhold til de unge, udstråler ro og er parat til at argumentere for trufne beslutninger, og kan håndtere at en situation kan have ændret sig, hvilket kan give anledning til en ny beslutning

Vi bor i Sigerslevøster, hvor der er 4 km til hhv. Skævinge og Gørløse, hvorfra der er togtrafik mod Hillerød. Der er ca. 9 km til Frederikssund, hvor der er S-tog mod København. Det er vigtigt, at du har kørekort, da vi tit er nødt til at kunne køre for at ordne daglige gøremål og i forbindelse med at hente og bringe unge fra stationen.

Der gives løn efter anciennitet og kvalifikationer samt sundhedsforsikring.

Det er forudsætning for ansættelse, at der kan indhentes straffe- og børneattest, som ikke giver anledning til problemer.

Ansøgningsfrist er onsdag den 1. maj kl. 12. Der indkaldes efterfølgende til samtaler, som afholdes i uge 20 og 21.
Send venligst ansøgning på mail: stilling@dengamlebrugs.dk

Vi ser frem til at modtage din ansøgning!

Morten Jacobsen, leder.