Skoletilbuddet


I skoletilbuddet undervises der med udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer og potentialer samt i alle obligatoriske fag. Der afholdes den obligatoriske afgangsprøve samt 10. klasse prøven.