Kvalitetssikring


Kvalitetssikring

Vi arbejder løbende med at kontrollere og sikre kvaliteten af arbejdet på "Den Gamle Brugs".

Til det bruger vi forskellige metoder bl.a. brugerundersøgelser, intern evaluering samt løbende tilbagemeldinger fra vores samarbejdspartnere.

Skoletilbuddet har været akkrediteret af Akkreditering Danmark for en tre-årig periode. Akkrediteringen er udløbet den 21. oktober 2012. Det er besluttet ikke at blive genakkrediteret, da det er en forholdsvis stor omkostning i en tid, hvor hele området er under økonomisk pres.

I slutningen af august 2005 udsendte vi en spørgeskemaundersøgelse til de 10 sidst udskrevne elever, hvor vi bad dem svare på 10 spørgsmål om deres ophold og eventuelle skolegang på "Den Gamle Brugs". Syv elever har udfyldt og returneret spørgeskemaet, to har været fraflyttet deres adresse, og en har ikke svaret.

I efteråret 2010 gentog vi samme spørgeskemaundersøgelse. Der blev sendt 16 spørgeskema afsted og 12 kom retur, hvoraf en med ubekendt adresse. De sidste fem har ikke svaret. Næste undersøgelse bliver i 2016.

Der udarbejdes også årlige vurderinger af undervisningsmiljøet. Resultaterne bringes på hjemmesiden.

Den Gamle Brugs er medlem af LOS og alle ansatte er bekendt med LOS' etiske regelsæt og er forpligtet til at efterleve dette.

Ca. hver 5 uge modtager skolens lærere og pædagoger supervision af ekstern psykolog Flemming Sell fra Foliko i København. Ved særlige problemstillinger eller ved gennemgang af elevplanerne modtager lærerne ligeledes faglig supervision fra specialundervisningskonsulent Rasmus Skriver fra PPR, Hillerød kommune.

Skolen er underlagt tilsyn fra Hillerød Kommune, hvor det er skolelederen på Harløse skole, Carsten Odefei Poulsen, der fører tilsyn sammen med specialundervisningskonsulent Rasmus Skriver fra PPR i Hillerød.